İŞVEREN: NICEYE GROUP
YER:  Ortaköy - Beşiktaş – İstanbul
KAPSAM: Restitüsyon projesi
EKİP: Hayriye Sözen, Erman Soyman,  Gamze Altın