İçkin Tanıklık – Immanent Testimony

“Adalet”in tasarım formu nedir? “Adalet”in mekansal organizasyonu ve öznelliğin bu tarz mekanlarda performatif etkisi nedir? Belirlenmiş bürokratik mekansal organizasyon içinde adalet edimini başka türlü nasıl tanımlayabiliriz? HS Mimarlık, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ nı analiz ederken adalet ve tasarım ilişkisi hakkında bu ve benzeri sonsuz sorulabilecek sorular üzerine odaklanıyor. Yerleştirme (installation), binanın tasarımı ve mekansal organizasyonunun…

İstanbul Tasarım Bienali – Katalog

“İstanbul Tasarım Bienali’nin, Kusurluluk, Musibet ve Adhokrasi başlıklı üç kitaptan oluşan Kataloğu, sergilerde yer alan ürünleri ve katılımcıları, izleyicilere daha kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla hazırlandı.”