İŞVEREN: T.Sobacı
YER: Galatasaray-Beyoğlu-İstanbul
KAPSAM: Mimari yenileme projesi ve uygulama
EKİP: Hayriye Sözen, Erman Soyman, Pınar Bayraktar