“Adalet”in tasarım formu nedir? “Adalet”in mekansal organizasyonu ve öznelliğin bu tarz mekanlarda performatif etkisi nedir? Belirlenmiş bürokratik mekansal organizasyon içinde adalet edimini başka türlü nasıl tanımlayabiliriz?

HS Mimarlık, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ nı analiz ederken adalet ve tasarım ilişkisi hakkında bu ve benzeri sonsuz sorulabilecek sorular üzerine odaklanıyor. Yerleştirme (installation), binanın tasarımı ve mekansal organizasyonunun araştırılmasının yanı sıra avukatlar, mimarlar ve ilgili öznelerle yapılan röportajları da içeriyor. Videoların da kullanıldığı yerleştirme, adalet ve ilgili hiyerarşiler mekanizmasının forumunda rastlanan tanıklıklar, kurban edilme, yargı, kanıt, mahkeme salonu gibi karşılaşmaların içkin mekansal bağlantılarını sorgulamayı ve yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.