İŞVEREN: H. Sonugür
YER: Beyoğlu-İstanbul
KAPSAM: Rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi ve uygulama kontrolü
EKİP: Hayriye Sözen, Ahmet Önder, Saitali Köknar,  Arzu Özsavaşçı, Oğuz Bayazıt