İŞVEREN: E.Şerbetci
YER: Galata-Beyoğlu-İstanbul
KAPSAM: Rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi
EKİP: Hayriye Sözen, Burcu Köknar, Aslı Şener, Maya Türkmen, Serra Keçeli