İŞVEREN: Robinson Crusoe 389
YER: Beyoğlu-İstanbul
KAPSAM: İç mekan projesi ve uygulama kontrolü
EKİP: Han Tümertekin, Ahmet Önder, Hayriye Sözen