İŞVEREN: BİLSAR
YER: Nişantaşı-Şişli-İstanbul
KAPSAM: İç mekan projesi ve uygulama
EKİP: Han Tümertekin, Hayriye Sözen, Ahmet Önder